Regulamin
 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Podróżnik.tv
 2. Jeżeli w Regulaminie jest mowa o:
  1. Podróżnik.tv - należy przez to rozumieć serwis internetowy będący własnością E2O Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Towarowej 1, (10-416 Olsztyn), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349003, REGON 280481488, NIP 739-377-67-86.
  2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z usług oferowanych przez Podróżnik.tv w ramach serwisu podroznik.tv.
  3. Partnerze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną współpracującą z Podróżnik.tv
 3. Korzystanie z serwisu Podróżnik.tv jest jednoczesną akceptacją w całości zasad zawartych w niniejszym regulaminie wyrażoną przez Użytkownika.
 4. Użytkownikiem Serwisu mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, po zaakceptowaniu zasad wyrażonych w regulaminie.
 5. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania prawa i zasad wyrażonych w regulaminie.

Zasady korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu podróżnik.tv odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej.
 2. Podróżnik.tv zawiera różne informacje w formie pisemnej, zdjęć, filmów i dźwięków. W szczególności w serwisie znajdują się opublikowane przez użytkowników filmy z podróży, opinie oraz komentarze związane z podróżami. Poza tym w podróżnik.tv publikowane są także informacje od właścicieli hoteli w formie filmów i opisu oferty z danego hotelu.
 3. Każdy użytkownik ma prawo do:
  1. korzystania z bezpłatnych informacji znajdujących się w serwisie, przeglądania filmów, opinii oraz komentarzy innych użytkowników.
  2. aktywnego korzystania z serwisu, tzn. zamieszczania indywidualnych opinii, dodawania ocen hoteli, filmów czy komentarzy.
 4. Użytkownik oświadcza, że zobowiązuje się przestrzegać poniższe zasady korzystania z serwisu Podróżnik.tv:
  1. nie dystrybuować żadnych treści zamieszczonych w serwisie podróżnik.tv, na jakichkolwiek nośnikach bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Podróżnik.tv
  2. nie zmieniać żadnej części serwisu, w tym treści udostępnionych w serwisie Podróżnik.tv zamieszczonych przez Podróżnik.tv bądź też innych Użytkowników
  3. zobowiązuje się nie korzystać z serwisu Podróżnik.tv w celach komercyjnych, bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia ze strony Podróżnik.tv
  4. zobowiązuje się nie umieszczać w serwisie Podróżnik.tv treści:
   1. które obrażają kogokolwiek, są groźbami, zniesławiają lub nawołują do przemocy, są pornograficzne lub w inny sposób niedopuszczalne
   2. które są rasistowskie, przeciwne podstawowym prawom i wolnościom konstytucyjnym lub mają inny charakter zakazany obowiązującym prawem
   3. niezgodnych z obowiązującym prawem, szczególnie regulacjami mającymi na celu ochronę praw osób trzecich w szczególności praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich, patentów, znaków towarowych), osobistych lub majątkowych
   4. nieprawdziwych (umyślnie lub nieumyślnie)
   5. do których podawania nie jest uprawniony
   6. zawierających linki lub podobne odnośniki lub mogących zakłócać działanie zewnętrznych urządzeń lub instalacji przetwarzających dane, w szczególności komputerów.
 5. Użytkownik korzysta z Serwisu Podróżnik.tv na własną odpowiedzialność , w związku z czym zobowiązuje się on nie wysuwać żadnych roszczeń w związku z korzystaniem z serwisu.
 6. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Serwisu zaobserwowane przez Użytkownika, można zgłaszać pocztą e-mail na adres podany w dziale kontakt.

Filmy oraz opinie użytkowników

 1. Podróżnik.tv umożliwia Użytkownikom zamieszczanie swoich filmów oraz opinii na temat danego hotelu bądź atrakcji turystycznej.
 2. Użytkownik upoważnia Podróżnik.tv do umieszczania w treści materiałów dostarczonych przez Użytkownika (w szczególności: filmów video, tekstów), znaków towarów, emblematów, oznaczeń należących do Podróżnik.tv albo podmiotów wskazanych przez Podróżnik.tv.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne materiały umieszczone w serwisie Podróżnik.tv oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania.
 4. Użytkownik przed umieszczeniem materiałów w serwisie Podróżnik.tv, oświadcza, że posiada wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane do ich używania przez Podróżnik.tv oraz innych Użytkowników, materiałów przez Niego zamieszczanych w serwisie Podróżnik.tv w sposób określony w Regulaminie.
 5. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, aby treść materiałów przez Niego zamieszczanych była zgodna z zasadami wynikającymi z Regulaminu oraz wszelkimi obowiązującymi lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami i regulacjami prawnymi.
 6. Użytkownik zgadza się nie zamieszczać ani nie przesyłać materiałów, które są przedmiotem praw majątkowych osób trzecich (w tym praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku).
 7. Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z treści niniejszego Regulaminy oraz zobowiązuje się wynagrodzić ewentualną szkodę powstałą w wyniku takiego naruszenia (w tym ewentualnej szkody poniesionej przez Podróżnik.tv).
 8. Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do własnych materiałów umieszczanych w serwisie Podróżnik.tv, jednakże Użytkownik obowiązany jest przyznać Podróżnik.tv licencję do korzystania z dołączonych materiałów na określonych polach eksploatacji zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik oświadcza, że rezygnuje z obowiązku uiszczania na jego rzecz wynagrodzenia z tytułu korzystania z utworu.
 9. Podróżnik.tv zastrzega sobie prawo swobodnego i nie obwarowanego koniecznością uprzedniego zawiadomienia Użytkownika, decydowania, czy materiały umieszczane przez Użytkownika spełniają wymagania stawiane w niniejszym Regulaminie oraz może usunąć takie materiały i uniemożliwić Użytkownikowi zamieszczanie kolejnych materiałów, o ile ten nie będzie przestrzegał Regulaminu.
 10. Przesyłając do serwisu Podróżnik.tv materiały, Użytkownik udziela Podróżnik.tv nieograniczonej terytorialnie i czasowo, wyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na korzystanie z materiału umieszczonego przez Użytkownika, powielanie takiego materiału, jego rozpowszechnianie, opracowywanie na jego podstawie utworów zależnych, jego wykonywanie bądź publiczne wykorzystywanie w związku z prowadzeniem działalności przez serwis Podróżnik.tv, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Podróżnik.tv w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału.
 11. Poza materiałami umieszczanymi przez Użytkowników, wszelkie inne treści znajdujące się w serwisie Podróżnik.tv, w tym m.in. materiały tekstowe, oprogramowanie, grafika, zdjęcia, dźwięk, muzyka, nagrania video, reklamy należą do lub są licencjonowane przez Podróżnik.tv oraz są przedmiotem praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw własności intelektualnej Podróżnik.tv lub licencjodawców Podróżnik.tv.
 12. Treści, do których korzystania jest uprawniony Podróżnik.tv nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przekazywane, nadawane, wyświetlane, sprzedawane, nie mogą być przedmiotem licencji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody Podróżnik.tv

Odpowiedzialność Podróżnik.tv

 1. Pomimo, iż Podróżnik.tv dokłada wszelkich starań w zapewnieniu dokładności i aktualności prezentowanych informacji, Podróżnik.tv nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości w zamieszczonych materiałach. Użytkownicy są sami odpowiedzialni za wykorzystanie informacji podanych w serwisie.
 2. Podróżnik.tv nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną treść i sposób wykonania wszelkich umów pomiędzy Użytkownikami a Partnerami zawartych na skutek korzystania z serwisu Podróżnik.tv.
 3. Wszelkie przerwy w funkcjonowaniu Serwisu Podróżnik.tv spowodowane konserwacją, aktualizacją lub naprawą Serwisu są nieodłącznym prawem Podróżnik.tv, w związku z czym nie ponosi on żadnej odpowiedzialności z tytułu czasowego braku dostępu do Serwisu i nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku tych przerw.
 4. Podróżnik.tv nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku zastosowania się przez Użytkownika do zaleceń, wskazówek, treści materiałów umieszczanych przez innych Użytkowników serwisu.
 5. Podróżnik.tv nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w wyniku usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania materiałów umieszczanych przez użytkowników

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2011

Hotele Top 10
 
Don Pedro
*****
Sol Don Pedro Hotel usytuowany jest w kameralnej, spokojnej ... okolicy, w turystycznym Torremolinos, przy nadmorskiej promenadzie El Bajondillo Beach. Jest to część kompleksu wraz z Sol Don Pablo i Sol Don Marco. 800 m od centrum miasta, 5 km od Puerto Marina w Benalmadena, 7 km od lotniska i 51 km od Puerto Banus w Marbella.
basen Alf Leila Wa Leila
*****
Kompleks hotelowo-rekreacyjny położony w południowej ... części Hurghady, w nad Morzem Czerwonym. Przypomina orientalny pałac składający się z kilku 2-piętrowych pawilonów tworzących patio z basenami i ogrodami. Teren obiektu zapełnia 6 basenów. Turyści korzystają bezpłatnie z plaży hotelu Dana Beach. Bezpłatny bus kursuje co 15 min.
plaża Sofitel Centara Gra...
*****
Hotel położony w tropikalnym ogrodzie. Znajduje się ... bezpośrednio przy plaży Hua Hin, w odległości 190 km na południe od Bangkoku. Najnowszy dodatek do ośrodka to 42 luksusowe prywatne wille ze spa i basenami.
Aqua Blu Hurghada
*****
Hotel położony jest w odległości 700 m od plaży i 18 ... km od centrum Hurghady. Dysponuje busem, który kursuje co 15 min. Uroku hotelowi dodaje ogród palmowy.
wakacje w Viva Wyndham Az...
*****
Hotel znajduje się w turystycznym kurorcie Playa del ... Carmen. Sąsiaduje z piaszczystą plażą. Do międzynarodowego lotniska Cancun jest ok. 40 min. drogi samochodem. Niedaleko od hotelu znajdują się słynne parki: Xcaret i Xel-Há.
Fantazia basen
*****
Fantazia to 3-gwiazdkowy hotel klasy superior, położony na ... wybrzeżu, w ostatnim miejscu zatoki Naama Bay, 14 km na południe od Sharm El Sheikh i 6 km na północ od Sharm El Maya Bay.
Premium Deluxe Pool Villa...
*****
Hotel położony w tropikalnym ogrodzie. Znajduje się ... bezpośrednio przy plaży Hua Hin, w odległości 190 km na południe od Bangkoku. Najnowszy dodatek do ośrodka to 42 luksusowe prywatne wille ze spa i basenami.
plaża z molem Minamark Be...
*****
Hotel położony jest w centrum Hurghady, 7 km od lotniska, ... przy piaszczystej plaży.
plaża Riadh Palms
*****
Hotel położony wśród drzew palmowych, przy plaży, w ... centrum Sousse, 8 km od Portu El Kantaoui, 18 km od lotniska w Monastirze, 124 km od lotniska w Tunisie. Riadh Palms znajduje się przy nadmorskiej promenadzie z barami, kafejkami, restauracjami, 25 min. od Mediny.
Ayderia
*****
Do centrum kurortu Marmaris jest ok. km, czyli 10 minut ... drogi minibusem, zaś do lotniska w Dalamanie ok. 90 km. Do wybrzeża Morza Egejskiego jest ok. 100 metrów.
Pokaż więcej Zobacz więcej
Warto zobaczyć Top 10
 
Stara Jerozolima
*****
Prawidłowa nazwa Bazyliki Grobu Pańskiego, to Bazylika ... Grobu Świętego. Znajduje się w mieście Jerozolima, gdzie znajdował się, według Katolików, grób Jezusa Chrystusa. Świątynia została poświęcona w 366 roku. Przechodziła szereg napadów, wielokrotnie była burzona. Zasadnicze części tej Bazyliki to: rotunda z kaplicą Grobu Chrystusa, kaplicę Golgoty, kryptę św. Heleny, klasztor franciszkanów, dziedziniec, dzwonnicę wraz z otaczającymi ją kaplicami. Bazylika posiada pięć ostatnich przystanków drogi krzyżowej. Na Golgocie zaznaczono miejsce wbicia Krzyża, w czasie ukrzyżowania Chrystusa.
występ Akamba
*****
Na peryferiach Mombasy można odwiedzić Akamba Village, ... wioskę rzemieślników i handlowców. Jest to miejsce ciekawe turystycznie, ponieważ obrazuje codzienne życie jego mieszkańców. Akamba to plemię afrykańskie, które trudni się wyłącznie rzeźbą i handlem pamiątkami. Ich dzieła są różnorodne od naczyń, plecionych koszyków, drewnianych sztućców aż po rzeźby, które przeznaczone są jako elementy wystroju domowych wnętrz.. Podstawowa zasada, jaka obowiązuje w Akamba Village to targowanie się, sprzedawcy słyną z tego, że zawyżają ceny swoich produktów.
historia Chichen Itza
*****
Na Półwyspie Jukatan mieści się najstarsze miasto ... meksykańskie Chichen Itza. Obecnie z osady pozostały już tylko ruiny i niewielkie pozostałości skalne, jednakże widok na nie zapiera dech w piersiach. Najpopularniejsza budowla to piramida El Castillo ze świątynią na szczycie. Piramida jest podporządkowana kalendarzowi słonecznemu, ilość schodów odpowiada liczbie dni w roku a płyty kamienne otulające budowlę równe są liczbie tygodni. Turyści mogą być świadkami spektaklu cieni, jeśli odwiedzą miasto pierwszego dnia wiosny lub jesieni. Mogą także spróbować zagrać w Pelotę na specjalnie przygotowanych jeszcze przez Majów boisku. Niespotykanym miejscem jest ścieżka czaszek, na której w przeszłości nakłuwano głowy ludzi na wystające bolce, składając tym samym ofiarę bogom. Warto także odwiedzić miejsce Tysiąca Kolumn i Obserwatorium astronomiczne.
Zabudowa Santorini
*****
O greckiej wyspie Santorini krąży wiele legend. Jedna z ... nich mówi, że na Santorini mieszkały wampiry. Może dlatego wyspa często nosi miano "piekielnej". O mrocznym charakterze decydują skały pochodzenia wulkanicznego, z których powstała Santorini. Na tym ciemnym tle pyłów wulkanicznych, niesamowite wrażenie robi śnieżnobiała zabudowa i niebieskie dachy wszystkich domów na wyspie. Santorini ma okrągły kształt i zewsząd oblewana jest Morzem Śródziemnym. Stolicą wyspy jest Fira. By się do niej dostać trzeba pokonać wiele schodów, wypożyczyć osiołka lub skorzystać z kolejki linowej. Wśród zabytków wyróżnia się dwa kościoły z cennymi malowidłami i liczne kapliczki. Wyspa zachwyca swoją architekturą. Domy malowane są co roku i każdy wygląda jakby był niedokończony. Obowiązkiem każdego Greka jest bowiem wybudowanie piętra swojej córce w prezencie ślubnym.
Baseny Pamukkale
*****
Kilka kroków od wapiennych tarasów znajdują się antyczne ... pozostałości. Wśród nich bardzo dobrze zachowany amfiteatr, kolumny, cokoły. Wycieczka w starożytność jest możliwa, także dzięki obecności zniszczonego przez trzęsienie ziemi miasta Hierapolis. Miejscem, które warto odwiedzić jest również Nekropolia, w której można podziwiać wiele grobowców. Hierapolis słynie głównie ze swojego lasu kolumn a także ruin po starożytnych budowlach: łaźniach, świątyniach, teatrach.
Alcatraz Island
*****
San Francisco to miasto stanu California. Oblane jest wodami ... Oceanu Spokojnego, zatoki San Francisco. Miasto przeżywa swój rozkwit od momentu popularyzacji kalifornijskiej gorączki złota w 1848 roku. Od tego momentu stało się największym miastem zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. San Francisco należy do dużych ośrodków turystycznych. Największe atrakcje miasta to: Most Golden Gate, więzienie Alcatraz, Coit Tower, i koleje linowe. Dla smakoszy polecamy fabrykę czekolady Ghirardelli. Warto udać się również do chińskiej dzielnicy Chinatown.
Wybrzeże Brela
*****
Dalmacja należy do najpiękniejszych regionów Chorwacji. ... Morze otoczone jest wapiennymi wzgórzami, a także bujną roślinnością. Turkusowe wody kamienno-piaszczystych plaż przyciągają turystów jak magnes. Chorwacja słynie z wielu portów i zamiłowania do żeglarstwa. Dzięki łodziom można opłynąć wiele zakątków i wysp. Morze Adriatyckie oferuje jeszcze wiele innych atrakcji. Nurkowanie w jego wodach wprowadza turystów w świat kolorowych ryb, a podwodny raj jest jednym z najczystszych na świecie.
Murter
*****
Dalmacja należy do najpiękniejszych regionów Chorwacji. ... Morze otoczone jest wapiennymi wzgórzami, a także bujną roślinnością. Turkusowe wody kamienno-piaszczystych plaż przyciągają turystów jak magnes. Chorwacja słynie z wielu portów i zamiłowania do żeglarstwa. Dzięki łodziom można opłynąć wiele zakątków i wysp. Morze Adriatyckie oferuje jeszcze wiele innych atrakcji. Nurkowanie w jego wodach wprowadza turystów w świat kolorowych ryb, a podwodny raj jest jednym z najczystszych na świecie.
Abu Dabbab Reef
*****
Marsa Alam to kurort Egiptu znajdujący się na wschodniej ... stronie kraju nad wodami Morza Czerwonego. Niegdyś, tak jak większość obecnych miejscowości turystycznych, była to wioska rybacka. Ze względu na atrakcje regionu: piękne, piaszczyste plaże i bogatą rafę koralową szczególnie Samadai, która nazywana jest Domem delfinów, Marsa Alam stała się miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów. Miejscowość jest oddalona od najpopularniejszych kurortów Egiptu, dlatego można tu przyjechać z dziećmi i naprawdę się zrelaksować. Obroty z turystyki sprawiają, że Marsa Alam ciągle się rozwija i z roku na rok na więcej do zaoferowania: lepszą bazę noclegową i rozrywki miejskie.
Coba ruiny miasta
*****
Miasta plemienia Majów to największa atrakcja Półwyspu ... Jukatan. Najsłynniejsze z nich to Tulum, jednakże nie mniejszą sławą otoczyła się Coba. Powierzchnia miasta to 80 metrów kwadratowych. Ruiny są bardzo dobrze zachowane i nigdy nie były rekonstruowane. Najsłynniejszą budowlą jest tu Piramida Nohoch Mul wznosząca się na wysokość 42 metrów. Z jej wierzchołka roztaczają się przepiękne panoramy na okolicę, głównie dżunglę. Na szczycie piramidy znajduje się świątynia, której strzegą dwa posągi zstępującego boga.
Pokaż więcej Zobacz więcej